четвъртък, 28 ноември 2013 г.

Програма за информационен семинар на 3 декември 2013г.


ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР
ПЛОВДИВ

ПРОГРАМА

за информационен семинар

Дата и час: 3 декември 2013 година, 11:00 часа
Място: лекционна зала на Народно читалище "Честолюбие-2010г.“ – Раковски, ул.”Детелина”2 ет.1  /бивша сграда на АПК/

11:00 – 11:30
Кафе - регистрация на участниците

11:30 – 11:35
Откриване. Приветствие към участниците

11:35 – 11:45


11:45 – 11:55
„Областен информационен център – Пловдив – 
ДА продължим ЗАЕДНО“ – Кратко представяне
 на приоритетите на работа на ОИЦ до края на
годината, резултати от общи инициативи на
Мрежата  - „Първите 7 години на България
в Европейския съюз“, „Научени уроци“ и
Конкурс на Министерски съвет за общо лого
 и слоган на оперативните програми.   
лектор: Eксперт от ОИЦ  – Пловдив

Акценти в политиката на сближаване през следващия
програмен период 2014 – 2020

Прожекция на  тематичен филм

11:55 – 12:10

Представяне на Споразумението за партньорство и 
оперативните програми през новия програмен период 
2014–2020 година
лектор: Експерт от ОИЦ  –  Пловдив

12:10 – 12:20
Европейски социален фонд и възможности за
 работа в Европейския съюз
Прожекция на тематичен филм


12:20 – 12:45
Добри практики - Дискусии с участниците и с представители на други информационни мрежи


12:45 – 13:00
Индивидуални срещи с експерти от ОИЦ, среща с медиите


13:00
Край на информационния семинар  - коктейл

Няма коментари:

Публикуване на коментар