четвъртък, 28 ноември 2013 г.

Програма за информационен семинар на 3 декември 2013г.


ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР
ПЛОВДИВ

ПРОГРАМА

за информационен семинар

Дата и час: 3 декември 2013 година, 11:00 часа
Място: лекционна зала на Народно читалище "Честолюбие-2010г.“ – Раковски, ул.”Детелина”2 ет.1  /бивша сграда на АПК/

11:00 – 11:30
Кафе - регистрация на участниците

11:30 – 11:35
Откриване. Приветствие към участниците

11:35 – 11:45


11:45 – 11:55
„Областен информационен център – Пловдив – 
ДА продължим ЗАЕДНО“ – Кратко представяне
 на приоритетите на работа на ОИЦ до края на
годината, резултати от общи инициативи на
Мрежата  - „Първите 7 години на България
в Европейския съюз“, „Научени уроци“ и
Конкурс на Министерски съвет за общо лого
 и слоган на оперативните програми.   
лектор: Eксперт от ОИЦ  – Пловдив

Акценти в политиката на сближаване през следващия
програмен период 2014 – 2020

Прожекция на  тематичен филм

11:55 – 12:10

Представяне на Споразумението за партньорство и 
оперативните програми през новия програмен период 
2014–2020 година
лектор: Експерт от ОИЦ  –  Пловдив

12:10 – 12:20
Европейски социален фонд и възможности за
 работа в Европейския съюз
Прожекция на тематичен филм


12:20 – 12:45
Добри практики - Дискусии с участниците и с представители на други информационни мрежи


12:45 – 13:00
Индивидуални срещи с експерти от ОИЦ, среща с медиите


13:00
Край на информационния семинар  - коктейл

ОИЦ – Пловдив с нов информационен ден в Раковски на 3 декември

Нов информационен ден в Раковски организира Областен информационен център – Пловдив на 3 декември.  Информационното събитие ще започне със семинар, който ще се проведе от 11:00 часа в заседателната зала на местното Народно читалище „Честолюбие“. На него са поканени представители на програмата „Глоб@лни библиотеки“ и читалища в общината, широката общественост, безработни, образователни институции, неправителствени организации, местната власт, граждани и медии.
По време на събитието ще бъде представен ОИЦ – Пловдив и приоритетите в работата на екипа, както и мрежата от 28-те информационни центъра в страната и общите й национални инициативи - „Първите 7 години на България в Европейския съюз“, „Научени уроци“ и Конкурс на Министерски съвет за общо лого и слоган на оперативните програми за следващия програмен период.
Ще бъдат представени акценти в политиката на сближаване през следващия програмен период, както и Споразумението за партньорство и оперативните програми през новия програмен период 2014-2020 година. Популяризиране и обмен на добри практики и „научени уроци” от реализирани проекти, финансирани по оперативните програми, също ще бъдат част от програмата. 
В информационния ден експерти от ОИЦ – Пловдив  ще проведат на място индивидуални срещи с всички заинтересовани.
С този информационен ден Областен информационен център – Пловдив продължава работата си мащабната информационна кампания, която провежда на територията на 18-те общини в Пловдивска област.
Областен информационен център – Пловдив е част от мрежата от 28 информационни центъра за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, изградени с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

ОИЦ – Пловдив работи в рамките на проект на община Пловдив, № BG161РО002-3.3.02-00021-С0001 „Изграждане на областен информационен център в гр. Пловдив".

петък, 1 ноември 2013 г.

Денят на народните будители


Флашмоб по повод Деня на народните будители, организираха съвместно Сдружение „Младежки глас” – клон Раковски, Читалище „Честолюбие-2010г.” и ПГ”П.Парчевич”.
Учениците от гимназията и младежи по инициатива на Сдружение "Младежки Глас" – клон Раковски и Читалище "Честолюбие - 2010г." изписаха името на Петър Парчевич с телата си.
"С тази младежка акция искаме да покажем на обществото, че знаем и помним будителите си. В духа на 1 ноември се обединихме и почетохме паметта на Барон Петър Парчевич.", сподели Общинския председател на Сдружение "Младежки Глас" на община Раковски Мартин Стефанов.
"Ще продължим да показваме чрез флашмоб акции всяка година по един от нашите будителите. Мисията ни е да запазваме и градим историята си и ще продължим да го правим съвместно с младежите” допълни Председателят на Читалище "Честолюбие – 2010г." Александър Алексиев.

Духовната акция се осъществи със съдействието на фотографката Елисавета Илиева от Студио Спектър,член на клуб Р.И.Т.И.Е. при читалище „Честолюбие-2010г.”, която с професионализъм направи реална снимката от орлов поглед.