Клуб "Р.И.Т.И.Е."

Клубът е създаден през пролетта на 2013г. и е най-младата форма на дейност в читалището, каквито са участниците в самия клуб.
Членове са млади хора на възраст до 35 години, които се занимават с изкуство, занаяти, история, етнография, традиции. Тяхната цел е да разпространяват бита, занаятите, изкуството и традициите на предците сред децата и младите хора, чрез нови интерактивни дейности, участия във форуми, изложби, изложения, фестивали, програми за обмен.

Няма коментари:

Публикуване на коментар