неделя, 21 април 2013 г.

Денят на Земята
По случай Деня на Земята, който се чества на 22 април, клубът по приложно изкуство с мисълта за опазване на природата изработи хранилки за птици. 


 След като достатъчно се нацапахме, нашите хранилки бяха закачени по дърветата в градината пред читалището. Помислили сме и за чистотата в природата, тъй като нашите  хранилки са изработени от природни материали 

ГФО 2012

Счетоводен баланс
Паричен поток
Приход - Разход