неделя, 8 май 2011 г.

Визия

Стартираха преговори за съвместна работа с ново сдружение на хора с уврежданията. Съвместните ни усилия ще бъдат насочени към подобряване на средата за хората със специални нужди, заемане на свободното им време, участие в кампании и проекти. Сдружението се развива от млади и ентусиазирани хора, които имат желание гражданският сектор действително да работи активно.
Основната идея на всички ни е, че неправителственият сектор в гр.Раковски трябва да работи в сътрудничество с подобните си и да бъде извън зависимостта от политически и бизнес интереси.
На 12 май от 18,00 ч. предстои разглеждане на програма за съвместни действия по отделни обществено значими проблеми.