петък, 29 август 2014 г.

In Memoriam

"Не е лесно от живота си
откъсва се човек,
но вече примирявах се
и ставах все по-лек

сбогувах се със хората,
обичани от мен,
с перото, с листа, с багрите
на есенния ден...
............................................"
Из "Болнично" В.Петров

Прощаваме се с поета, писателя, драматурга, сценариста, преводача, духовника - акад. Валери Петров.

Поклон!