събота, 23 април 2011 г.

понеделник, 11 април 2011 г.

Ден на неправителствените организации

На 8 април 2011г. читалищният екип на НЧ"Св.св.Кирил и Методий-1908г." участва в отбелязването на Деня на неправителстевните организации, организирано от Фондация "Работилница за граждански инициативи и Майкрософт в гр.София.
  На срещата бяха представени успешни практики реализирани от неправителствения сектор в България. Засегнати бяха и темите за Социалните мрежи -  средство за гражданско участие и контрол, Технологиите в подкрепа на гражданските организации- електронното доброволчество и онлайн маркетинг.

вторник, 5 април 2011 г.

3 в 1: ЗАЕДНО В ЕДНА ПОСОКА

След обстойно запознаване едни с други и излагане на идеите върху които работи всяко едно сдружение  на 27 март 2011г. беше подписано споразумение за тристранно сътрудничество между НЧ"Св.св.Кирил и Методий-1908г.", Сдружение "Ястреб" и Сдружение "За достоен живот гр.Раковски".  Срещата по подписване на така предложеното споразумение за сътрудничество продължи около три часа, в които намерихме допирни точки като неправителствени организации, за които можем да работим в партньорство.

Предстои нова среща на 10 април, когато ще се дискутира подготовката на съвместен календар за провеждане на мероприятия, а на 8 април подписването на тристранното сътрудничество ще бъде огласено като успешна практика на нестопанските организации от община Раковски.