събота, 20 ноември 2010 г.

Календар на мероприятията в НЧ"Св.св.Кирил и Методий-1908г." през 2011г.

дата
мероприятие

МЕСЕЦ  ЯНУАРИ

10.01.2011
Откриване на изложба съвместно с  РЕМ Пловдив

МЕСЕЦ  ФЕВРУАРИ

2.02.2011
Откриване на изложба съвместно с Русенския исторически музей
3.02.2011
Честване Деня на град Раковски
04.02.2011
Ден за борба с рака
14.02.2011
Винария 2011
19.02.2011
Камерна постановка за обесването на В.Левски
22-26.02.2011
Направа на мартенички –“Детска работилница”

МЕСЕЦ  МАРТ

01.03.2011
Честване деня на самодейността  и откриване изложба на детски мартеници
02.03.2011
Беседа с ученици и историци по случай Освобождението на България
03.03.2011
Честване Освобождението на България – Празничен концерт
04.03-05.03.2011
Международен фестивал на кукерските и маскарадни игри „Кукове-Раковски 2011” /допълнителна програма за събития през седмицата от 28.02 до 05.03.2011г.//
08.03.2011
Откриване на изложба съвместно с гобленистки
15-19.03.2011
„Детска работилница”- „Да си направим поздравителна картичка от естествени материали по случай Първа пролет”
22.03.2011
Откриване на изложба с най-добре направените картички
27.03.2011
Международен ден на театъра

МЕСЕЦ АПРИЛ

01.04.2011
Шоу на открито по случай деня на хумора и шегата
22.04.2011
Честване Деня на Земята съвместно със Сдружение „Ястреб”
25.04.2011
Великденски концерт

МЕСЕЦ  МАЙ

09.05.2011
Денят на Европа
17.05. - 24.05.2010
Дни на културата /допълнителна подробна програма/

МЕСЕЦ  ЮНИ

01.06.2011
Детско шоу на открито

МЕСЕЦ ЮЛИ
06.07.2011
Ден на целувката
Последна седмица на юли
Гостуване на състави от международен фестивал П-в

МЕСЕЦ АВГУСТ

12.08.2011
Денят на младите хора- състезание с велосипеди

МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ

06.09.2011
Съединението на България
09.09.2011
Ден на красотата
22.09.2011
Ден на независимостта

МЕСЕЦ ОКТОМВРИ

01.10.2011
Международен ден на възрастните  и музиката

МЕСЕЦ НОЕМВРИ

01.11.2011
Ден на народните будители
14.11.2011
Диабет-здравна беседа

МЕСЕЦ ДЕКЕМВРИ

01.12.2011
Ден за борба със СПИН
03.12.2011
Ден на хората с увреждания - кампания
19.12. - 30.12.2011
Седмица на коледните празници /допълнителна подробна програма