Библиотечно-информационен център

Библиотечно-информационният център при читалище "Честолюбие-2010г." се развива успешно от есента на 2011г. За периода на своето съществуване читалището се сдоби с 1200 библиотечни документа от различни отрасли на знанието, дарени от членове, приятели и радетели на "Честолюбие-2010г.".
Центърът предоставя услуги нужни на общността, като попълване на документи, търсене на информация в интернет, обучение на граждани за работа с ИКТ, търсене на свободни работни места.

Няма коментари:

Публикуване на коментар