вторник, 4 октомври 2016 г.

Започваме работа по проект с партньори от Ирландия

Стар приятел от Ирландия и групата на мъмърсите в Аквакилимойд ни посети след дълго време. Целта на неговото посещение е работа на обществения център, чийто представител е той и читалище "Честолюбие-2010г." по съвместен тригодишен проект.