събота, 5 февруари 2011 г.

Нашите идеи за развитие

Във връзка с обява за предварително проучване на Община Раковски, за кандидатстване по Схема за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.1-10/2010 – “Подкрепа за създаване и промотиране на иновативни културни събития”, читалищното настоятелство при НЧ"Св.св.Кирил и Методий-1908г." направи предложение с идеен проект за включване на следните дейности:

!!! Читалищното настоятелство благодари за интереса проявен към тази статия, но интелектуалният труд се заплаща. 
За нас е важно хората, които използват чужди идеи и добри практики, за да облагодетелстват други сродни институции да се научат поне да благодарят на тези които дават идеи за просперитет и  развитие.

Благодарим Ви за разбирането!