Проекти и програми

От създаването си до момента читалище "Честолюбие-2010г." работи по програми на МТСП. В стратегията за развитие на читалището е залегнало активна работа с деца и младежи и хора в неравностойно положение. За целта читалището ще продължи да работи активно по  програми и проекти свързани със социалната и културна, образователна и информационна дейност за утвърждаване на същото като съвременен обществен център.

Няма коментари:

Публикуване на коментар