Обучения


От 2010г. до началото на 2012г. в читалище "Честолюбие-2010г." са проведени четири сертифицирани курса по чуждоезиково обучение по програма "Аз мога" чрез ваучерната система.
От 2012г. същия курс преминаха още две групи, които завършиха успешно. В курс за квалификация и преквалификация бяха обучени и строители рамките на месец.
В читалището преминаха и четири производствени практики по счетоводство на ученици от местната гимназия .
От началото на 2013г. в "Честолюбие -2010г." стартираха два нови курса за възрастни по чуждоезиково обучение.

Няма коментари:

Публикуване на коментар