вторник, 18 февруари 2014 г.

Днес е 18 февруари

Днес е 18 февруари! Не забравяте, утре 19.02.2014г. от 11,00ч. ще се проведе информационен ден. Събитието ще се проведе в залата на читалище "Честолюбие-2010г." на адрес гр.Раковски, ул."Детелина"2 /бивша сграда на АПК/ ет.1.
Не пропускайте!
Лектори са представители на Областния информационен център-Пловдив.

Кукерски празници

 Това е то, наближават кукерските празници и ние все по-често започваме да мислим за представянето си. Стягаме редиците, проверяваме реквизита, подновяваме някои части от облеклото и остават само още една - две репетиции.
На 1-ви март кукерският състав ще вземе участие във фестивала в град Раковски, а седмицата след първи, ще представяме община Раковски извън нейните граници. Все пак хората ни ценят, ние сме една от малкото групи с най-млади участници, атрактивни и естествени и като хора и като персонажи.

Мартенско

 Под топлите лъчи на съботно-неделното слънце някак пролетно се почувствахме, едно такова леко, приятно, да кажем... мартенско.

Събрахме се да се видим, да поговорим и ей така между другото, за да ни е приятно и весело си направихме мартенички, все пак баба Марта приближава все по стремглаво и все по топло и слънчево. Дано и в нейния месец да е така весела и засмяна.


ПРОГРАМА

за информационен семинар: „Областен информационен 
център – Пловдив – ДА продължим ЗАЕДНО“

Дата и час: 19 февруари (сряда) 2014 година, 11:00 часа
Място: лекционната зала на Народно читалище "Честолюбие-2010г.“, Раковски
11:00 – 11:30 Кафе - регистрация на участниците

11:30 – 11:35 Откриване. Приветствие към участниците
- Кратко представяне на приоритетите на работа на ОИЦ през новата информационна кампания през 2014 година
- Приоритети на България през програмен период 2014–2020 и новите оперативни програми в него

11:35 – 11:45 "Научени уроци"- национална инициатива на мрежата от 28 информационни центъра в страната. Други общи инициативи на мрежата.
Лектор: Експерт от ОИЦ - Пловдив

11:45 – 12:00 „Добри практики“ в Пловдивска област
Лектори: Представител на ОИЦ – Пловдив, бенефициенти по проекти

12:00-12:10 Прожекция на тематичен филм за добри практики
Дискусии и коментари с участниците и с представители на други информационни мрежи

12:10 – 12:25
„ДА продължим ЗАЕДНО“ - актуални възможности за кандидатстване по проекти с европейско финансиране
Лектор: Експерт от ОИЦ – Пловдив

12:25 – 12:45 Дискусии с участниците

12:45 – 12:55 Индивидуални срещи с експерти от ОИЦ, среща с медиите

13:00 Край на информационния семинар - коктейл

понеделник, 17 февруари 2014 г.

Втори информационен ден в Община Раковски


Читалище "Честолюбие-2010г." и ОИЦ - Пловдив организират информационен ден в Община Раковски


Областен информационен център – Пловдив организира информационен ден в Раковски идващата сряда - на 19 февруари. Той ще започне в 11 часа с информационен семинар в лекционната зала на Народно читалище "Честолюбие-2010г.", който ще премине под под мотото „ДА продължим ЗАЕДНО“. 
В рамките на информационното събитие основни теми ще бъдат стартиралия нов програмен период 2014-2020 и възможностите в него, както и популяризиране и обмен на добри практики и „научени уроци” от успешно реализирани проекти, финансирани по оперативните програми. Ще бъдат анализирани резултатите от националната инициатива на мрежата от 28 информационни центъра в страната „Научени уроци“. Приоритетите на екипа на ОИЦ – Пловдив и на мрежата от 28-те информационни центъра в страната, както и други общи инициативи, също ще бъдат сред разскваните теми.
След семинара експерти на ОИЦ – Пловдив ще проведат на място индивидуални срещи с всички заинтересовани. 
Информационното събитие е част от новата за 2014-та година информационна кампания на Областен информационен център – Пловдив, която екипът провежда на територията на 18-те общини в Пловдивска област.
Областен информационен център – Пловдив е част от мрежата от 28 информационни центъра за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, изградени с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. 
ОИЦ – Пловдив работи в рамките на проект на община Пловдив, № BG161РО002-3.3.02-00021-С0001 „Изграждане на областен информационен център в гр. Пловдив".

вторник, 4 февруари 2014 г.

Номинации за общественик на 2013г.

Време е за номинации за общественик на 2013 година. Очакваме вашите предложения.

Отворихме врати


 След дългата коледно-новогодишна ваканция в средата на м.януари клуба по приложно изкуство отвори врати. Започнахме годината с направа на маски, а тази седмица подготвихме и валентинките за февруарския празник.