четвъртък, 31 май 2012 г.

Стартира ново обучение

От 29 май стартира нов курс за обучение в читалище "Честолюбие-2010г.". Този път обаче не езиков курс, а квалификационен курс - "Помощник в строителството" по оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2007-2013г. Кандидат помощник строителите ще се обучават ежедневно всеки работен ден от седмицата по осем часа и ще завършат в началото на м.юли.

Няма коментари:

Публикуване на коментар