петък, 11 май 2012 г.

Честолюбие-2010г.

От 04.05.2012г. Народно читалище"Св.св.Кирил и Методий-1908г." вече получи официално своето ново име Народно читалище "Честолюбие-2010г.".
 За успокоение на много "духове", членовете на читалището проведоха своето редовно общо събрание на 25.03.2012г. съгласно Закона за народните читалища.
На събранието беше взето решение да се промени изцяло името на читалището, тъй като хората членуващи в него са група интелигентни и умни хора, които имат желание и са уверени, че тази отворена обществена институция трябва да отговаря на нуждите на обществото, трябва да обединява идеите на обществото, да подкрепя и подпомага населението в неговия път към изграждане на активно гражданско общество.
Ние нямаме желание да работим за т.нар."наличен материал", ние имаме желание да работим за хората, които знаят какво искат, опитват се да го постигнат честно с упорит труд и обучение. Ние вярваме в хората, защото знаем че те очакват това от нас!
Благодарим на всички, които ни подкрепиха и продължават да ни подкрепят!

Няма коментари:

Публикуване на коментар