понеделник, 7 март 2011 г.

Ръка за ръка с хората с увреждания

Налице е вече първият ни успех след кандидатстване по Националната програма за заетост и професионално обучение за хора с трайни увреждания към Министерство на труда и социалната политика чрез Бюрата по труда.
От първи март в НЧ"Св.св.Кирил и Методий-1908г." за срок от две години са назначени трима човека с увреждания, които ще обслужват хората, които посещават читалището.

Няма коментари:

Публикуване на коментар