вторник, 18 февруари 2014 г.

ПРОГРАМА

за информационен семинар: „Областен информационен 
център – Пловдив – ДА продължим ЗАЕДНО“

Дата и час: 19 февруари (сряда) 2014 година, 11:00 часа
Място: лекционната зала на Народно читалище "Честолюбие-2010г.“, Раковски
11:00 – 11:30 Кафе - регистрация на участниците

11:30 – 11:35 Откриване. Приветствие към участниците
- Кратко представяне на приоритетите на работа на ОИЦ през новата информационна кампания през 2014 година
- Приоритети на България през програмен период 2014–2020 и новите оперативни програми в него

11:35 – 11:45 "Научени уроци"- национална инициатива на мрежата от 28 информационни центъра в страната. Други общи инициативи на мрежата.
Лектор: Експерт от ОИЦ - Пловдив

11:45 – 12:00 „Добри практики“ в Пловдивска област
Лектори: Представител на ОИЦ – Пловдив, бенефициенти по проекти

12:00-12:10 Прожекция на тематичен филм за добри практики
Дискусии и коментари с участниците и с представители на други информационни мрежи

12:10 – 12:25
„ДА продължим ЗАЕДНО“ - актуални възможности за кандидатстване по проекти с европейско финансиране
Лектор: Експерт от ОИЦ – Пловдив

12:25 – 12:45 Дискусии с участниците

12:45 – 12:55 Индивидуални срещи с експерти от ОИЦ, среща с медиите

13:00 Край на информационния семинар - коктейл

Няма коментари:

Публикуване на коментар