понеделник, 17 февруари 2014 г.

Втори информационен ден в Община Раковски


Читалище "Честолюбие-2010г." и ОИЦ - Пловдив организират информационен ден в Община Раковски


Областен информационен център – Пловдив организира информационен ден в Раковски идващата сряда - на 19 февруари. Той ще започне в 11 часа с информационен семинар в лекционната зала на Народно читалище "Честолюбие-2010г.", който ще премине под под мотото „ДА продължим ЗАЕДНО“. 
В рамките на информационното събитие основни теми ще бъдат стартиралия нов програмен период 2014-2020 и възможностите в него, както и популяризиране и обмен на добри практики и „научени уроци” от успешно реализирани проекти, финансирани по оперативните програми. Ще бъдат анализирани резултатите от националната инициатива на мрежата от 28 информационни центъра в страната „Научени уроци“. Приоритетите на екипа на ОИЦ – Пловдив и на мрежата от 28-те информационни центъра в страната, както и други общи инициативи, също ще бъдат сред разскваните теми.
След семинара експерти на ОИЦ – Пловдив ще проведат на място индивидуални срещи с всички заинтересовани. 
Информационното събитие е част от новата за 2014-та година информационна кампания на Областен информационен център – Пловдив, която екипът провежда на територията на 18-те общини в Пловдивска област.
Областен информационен център – Пловдив е част от мрежата от 28 информационни центъра за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, изградени с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. 
ОИЦ – Пловдив работи в рамките на проект на община Пловдив, № BG161РО002-3.3.02-00021-С0001 „Изграждане на областен информационен център в гр. Пловдив".

Няма коментари:

Публикуване на коментар