петък, 19 август 2011 г.

Информационно-библиотечни услуги в читалището

След приключване на курса по английски език в читалището по ваучерна система и издадени лицензирани документи за завършен курс, на 01.09.2011г. ще бъде открита  библиотека при читалище "Св.св.Кирил и Методий-1908г." Това ще стане реалност поради възможността на председателя на читалището от средата на м.август да прекарва повече време в читалището и да предоставя доброволен труд за развитието на информационни и библиотечни услуги.
Макар и все още с малък библиотечен фонд, населението на града ще има възможност да заема библиотечни документи за дома и за читалня. Предвижда се и освен традиционните библиотечни услуги, читалищната библиотека да предоставя възможност на гражданите за безплатен достъп до интернет, информация за свободни работни места, помощ при работа с компютър, информация за хора в неравностойно положение и социално изолирани групи.
Библиотеката е достъпна за всички групи хора и ще обслужва гражданите целодневно от 8,00ч. до 18,00ч. без прекъсване, поради наличието на обслужващ персонал в читалището по програма на МТСП.

Няма коментари:

Публикуване на коментар