понеделник, 28 септември 2015 г.

Информационна кампания

ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР ПЛОВДИВ

НЧ“ЧЕСТОЛЮБИЕ-2010Г.“ РАКОВСКИ


ВИ КАНЯТ


НА ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА НА ТЕМА:КОНКУРСИ ПО ОПРЧР И НАСОКИ ЗА 

КАНДИДАТСТВАНЕ ЧРЕЗ ЕДИННИЯ ЕЛЕКТРОНЕН ПОРТАЛ ИСУН 2020
ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТРУМЕНТИ НА УЧЕНИЦИ ОТ ЕТНИЧЕСКИТЕ МАЛЦИНСТВА И/ИЛИ ТЪРСЕЩИ ИЛИ ПОЛУЧИЛИ МЕЖДУНАРОДНА ЗАКРИЛА
ПОДКРЕПА ЗА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО ВЪЗПИТАНИЕ И ПОДГОТОВКА НА ДЕЦА В НЕРАВНОСТОЙНО ПОЛОЖЕНИЕ
НОВО РАБОТНО МЯСТО 2015
ПОДМЯРКА 4.1- ИНВЕСТИЦИИ В ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ СТОПАНСТВА, ПО ПРСР, ТАБЛИЦА ЗА СТАНДАРТЕН ПРОИЗВОДСТВЕН ОБЕМ
ПОДМЯРКА 4.2.1- ИНВЕСТИЦИИ В ПРЕРАБОТКА- МАРКЕТИНГ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПРОДУКТИ
ПОДМЯРКА 6.1 – МЛАД ФЕРМЕР
ПОДМЯРКА 6.2- СТАРТОВА ПОМОЩ ЗА НЕЗЕМЕДЕЛСКИ ДЕЙНОСТИ

ДАТА И ЧАС: 29.09.2015г. /ВТОРНИК/ от 10,00ч.
МЯСТО: ЗАЛА НА НЧ“ЧЕСТОЛЮБИЕ-2010г.“
ГР. РАКОВСКИ, УЛ. “ДЕТЕЛИНА „2, ЕТ.1
/БЕЛИЯ ДОМ/

Няма коментари:

Публикуване на коментар