вторник, 3 декември 2013 г.

Информационен ден в читалище "Честолюбие-2010г."


 Информационен ден в Раковски организира Областен информационен център – Пловдив днес.  Информационното събитие се проведе в Народно читалище „Честолюбие - 2010г.“. На него бяха поканени представители на програмата „Глоб@лни библиотеки“ и читалища в общината, широката общественост, безработни, образователни институции, неправителствени организации, младежки организации, местната власт, граждани и медии.
По време на събитието беше представен ОИЦ – Пловдив и приоритетите в работата на екипа, както и мрежата от 28-те информационни центъра в страната и общите й национални инициативи.
Представени бяха акценти в политиката на сближаване през следващия програмен период, както и Споразумението за партньорство и оперативните програми през новия програмен период 2014-2020 година. Популяризиране и обмен на добри практики и „научени уроци” от реализирани проекти, финансирани по оперативните програми. Основни стъпки при подготовка и реализация на проект. 
В срещата взеха участие основно  основно млади хора, които имат желание да се развиват и да повишат своята компетентност. 

Няма коментари:

Публикуване на коментар